Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
086 Gemcytabiny we wskazaniu okreśłonym kodem ICD-10: C22.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ