Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
087 Imatynibu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C41.4 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ