Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
088 Interferonu alfa 2b w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: D45 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ