Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
093 Acidum mycophenolicum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ