Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
094 Azathioprinum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ