Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
096 Ciclosporinum, aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zesoł hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ