Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
097 Cyclophosphamidum, zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami, anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ