Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
098 Danazolum, małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie zespół mielodysplastyczny AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ