Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
099 Everolimusum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki,tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ