Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
100 Itraconazolum, zakażenia grzybiczne u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ