Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
101 Sirolimusum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ