Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
103 Tacrolimusum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ