Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
107 Subcuvia, immunoglobulinom humanum normale, 160g/l roztwór do wstrzykiwań, fiolka 10 ml/1,6 g, EAN 59099904200490 Gammagard S/D, immunoglobulinom humanum normale ad usum intravenosum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 5 g, 1 zestaw: 1 fiol. 5 g s. subst. + 100 ml rozpuszczalnika, zestaw do podawania dożylnego EAN 5909990756216; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 10 ml/1g, EAN 5909990425143; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 25 ml/2,5g, EAN 5909990425150; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 50 ml/5g, EAN 5909990425167; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 100 ml/10g, EAN 5909990425174; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 200 ml/20g, EAN 5909990425181; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 300 ml/30g, EAN 5909990782208; leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, ; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ