Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
108 Anagrelidum; ICD-10: D47.1 Przewlekłą choroba układu wytwórczego szpiku AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ