Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
110 Rytuksymabu, w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.1 stwardnienie guzkowate; C81.7 Inna postać ziarnicy złośliwej i C81.9 Ziarnica złośliwa, nieokreślona AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ