Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
111 Anagrelidu, w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: D47 Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych; D47.0 Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze; D47.1 Przewlekła choroba mieloproliferacyjna; D47.2 Gammapatia monoklonalna; D47.3 Nadpłytkowość samoistna (krwotoczna); D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych; D47.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ