Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
113 Lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanych kodami ICD-10: C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ