Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
114 Nelarabiny we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ