Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
116 Oksaliplatyny w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C22.0 Rak komórek wątroby AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ