Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
117 Paklitakselu we wskazniu określonym kodem ICD-10: C60 Nowotwór złośliwy prącia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ