Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
118 Generyczne produkty lecznicze zawierające imatynib we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnoscią genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph ) u dorosłych pacjentówOpinia Prezesa AOTM w sprawie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków generycznych zawierających imatynib AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ