Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
121 Colistin TZF; proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji lub inhalacji; 1 000 000 U; 20 fiol.s.subs., EAN 5909990366514 zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepe płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza; zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ