Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
124 Sirolimusum, Rapamune, roztwór doustny, 1mg/ml; Rapamune, tabl. Powl., 1mg; stwardnienie guzowate, limfangioleiomiomatoza, nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ