Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
127 ibrytumomabu tiuksetanu we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]; C82.0 Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy; C82.1 Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy; C82.2 Z dużych komórek, guzkowy, C82.7 Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ