Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
128 Nplate, Romiplostim, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg, 1 fiol. 1 amp.-strz., EAN 5909990766994; leczenie przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych chorych, u któych wykonano splenektomię i którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na inne sposoby leczenia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ