Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
129 Ranexa 375 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Ranolazine, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg, 60 tabl., EAN 5909990725854; Ranexa 500 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Ranolazine, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 tabl., EAN 5909990725892; Ranexa 750 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Ranolazine, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 60 tabl., EAN 5909990725953; wskazanie jako lek dodatkowy, stosowany maksymalnie przez rok, w leczeniu objawowym dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki: u których wystąpił w ciągu ostatniego roku przed rozpoczęciem stosowania ranolazyny ostry zespół wieńcowy typu NSTEMI lub UA u których objwy nie ustępują pomimo stosowania lub występuje nietolerancja leków przeciwdławicowych takich jak leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanałów wapniowych lub długodziałające azotany AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ