Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
115 Pazopanibu we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy; C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ