Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
157 Azacytydyny w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnychZlecenie anulowane pismem: MZ-PLA-460-19199-127/DJ/14 z dn. 30.07.2014 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ