Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
158 Deferazyroksu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ