Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
159 Doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C49.9, Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone; C90.0 Szpiczak mnogi, Choroba Kahlera, Szpiczakowatość AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ