Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
160 Doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych kodami ICD-10: C92.0 Ostra białaczka szpikowa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ