Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
161 Ewerolimusu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ