Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
162 Imatynibu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C30.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ