Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
163 Interferonu beta -1a w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C11.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części nosowej gardła AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ