Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
164 Fotemustyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C71 Nowotwór złośliwy mózgu AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ