Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
165 Gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C13.2 Tylna ściana części krtaniowej gardła AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ