Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
166 Paklitakselu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C15 Nowotwór złośliwy przełyku AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ