Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
167 Nab-paklitakselu (paklitakselu w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C25 Nowotwór złośliwy trzustki, C25.0 Głowa trzustki, C25.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki, C25.9 Trzustka, umiejscowienie nieokreślone, AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ