Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
168 Sunitynibu we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C25.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ