Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
170 Tiotepy w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.0 Ostra białaczka szpikowa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ