Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
171 Topotekanu we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C92.0 Ostra białaczka szpikowa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ