Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
174 Myocet (Doxorubicin), proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji, 50 mg, EAN: 5909990213559, we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.4 Tkanka łączna i tkanka miękka brzucha; C49.6 Tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona; C56 Nowotwór złośliwy jajnika w przypadku współistenia istotnych czynników ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak: Choroba wieńcowa Łagodna dysfunkcja skurczowa lewej komory serca EF=45-50% Cukrzyca insulinozależna Utrwalone migotanie przedsionków Arytmia komorowa Umiarkowane zwężenie zastwki aortalnej Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami Przebyta w przeszłości terapia doksorubicyną konwencjonalną z wykorzystaniem dawki łącznej ≥ 200 mg/m² z uwzględnieniem przeciwskazań: Objawowa niewydolność serca (klasa III lub IV wg NYHA) Dysfunkcja skurczowa lewej komory serca z EF AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ