Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
178 Beksaroten w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84.0 Ziarniniak grzybiasty, C84.1 Choroba Sézary’ego AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ