Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
179 Klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C92.0 Ostra białaczka szpikowa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ