Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
180 Nelarabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna; C83.5 Limfoblastyczny (rozlany) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ