Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
181 Erwinia L-Asparaginaza we wskazaniu: leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej u pacjentów, u których występuje reakcja nadwrażliwości na l-asparaginazę produkowaną przez Escherichia Coli (kod ICD-10: C91.0) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ