Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
182 Treosulfan we wskazaniu: czerniak błony naczyniowej oka (kod ICD-10: C69) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ