Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
185 Wskazanie, na podstawie dostępnych raportów HTA, rekomendacji lub doświadczeń międzynarodowych środowisk eksperckich, kryteriów kwalifikacji (ewentualnie względnych i bezwzględnych przeciwwskazań) do zabiegu usunięcia zaćmy Wskazanie, na podstawie dostępnych raportów HTA, rekomendacji lub doświadczeń międzynarodowych środowisk eksperckich, kryteriów kwalifikacji (ewentualnie względnych i bezwzględnych przeciwwskazań) do zabiegu zaćmy AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ