Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
186 Noxafil, posaconazolum, zawiesina doustna, 40 mg/ml, 105 ml, EAN 5909990335244; wskazanie: zespół mielodysplastyczny (MDS) u pacjentów poniżej 18 r. ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; u pacjentów poniżej 18 r. ż. W przewlekłej chorobie ziarniniakowej (D71) charakteryzującej się wysoką częstością grzybicznych zakażeń narządowych; we wtórnej profilaktyce przeciwgrzybiczej po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u pacjentów poniżej 18 r.ż., ukierounkowanej na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; pacjenci poniżej 18 r.ż. z ostrą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka, z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej lub ostrej białaczki szpikowej; AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ