Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
189 lenalidomid we wskazaniu ICD-10: D46 Zespoły mielodysplastyczne D46.0 Oporna niedokrwistość bez syderoblastów D46.1 Oporna niedokrwistość z syderoblastami D46.2 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów D46.3 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją D46.4 Oporna niedokrwistość, nieokreślona D46.7 Inne zespoły mielodysplastyczne D46.9 Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ